Grön Arena – ett naturligt sätt att må bra

Naturen har alltid varit en källa till ny kraft och näring för människor. Vi lever i den och med den. På en Grön arena gård ges spännande och givande möjligheter till kunskap, stimulans och rekreation.

Hälsa och rekreation

Forskning visar idag att vistelser och aktiviteter i naturområden, trädgårdar och kontakt med djur har goda effekter på stressrelaterad ohälsa och kan också verka i förebyggande syfte.

Vistelse på en gård i landsbygdsmiljö med individuellt anpassat program, kan vara ett sätt att komma tillbaka till arbete och vardag.

En skola för livet

För skolor och fritidsverksamhet kan Grön arena innebära ett nytt sätt att undervisa och skapa spännande pedagogiska möjligheter.

Social omsorg

En rolig och meningsfull sysselsättning eller arbetsträning i daglig verksamhet på lantgård, i kontakt med djur och natur, kan vara det som behövs för att må bättre, känna mening och livskvalité.

(hämtat ur ”Grön arena för nya perspektiv”)