Hälsa och rekreation

Nu kan jag erbjuda en hel gård till denna form av verksamhet. På gården finns ett bostadshus med fem rum, kök och ett stort uterum. Där kan vi vara och baka och laga mat dagar då vi inte kan/vill vara ute, där kan vi också förädla det vi odlat i trädgården eller plockat i skogen.

Inne kan den som vill vila lägga sig i vilrummet och bara ta det lugnt. Utomhus följer vi årstidernas växlingar i trädgården, vi sköter djur, vandrar/vistas i skogen. Vi plockar blommor och blad i trädgården, gör vårt eget te eller kanske någon salva eller schampo. Men vi arbetar förstås inte hela tiden, vi tar oss också tid att bara vara, att fika, att skratta, att delge varandra upplevelser genom livet. Det sistnämnda inte minst viktigt. Mina erfarenheterna från tidigare verksamheter är att många av deltagarna hade ett stort behov av att få prata om tidigare upplevelser genom livet.

Vi som kommer att jobba med deltagarna vill gärna uppmuntra dem som är här att delta i våra aktiviteter och att samvaron hos oss ska präglas av lugn och harmoni och en känsla av gemenskap med oss och de andra i gruppen.

Vi hoppas att varje deltagare ska få utveckla sina egna inneboende förmågor och möjligheter och känna glädje och lust. Att fokus ändrar sig från oförmåga till förmåga och till att se sina egna möjligheter, inte hinder. Vi hoppas och tror att vistelsen hos oss ska kännas meningsfull och stimulerande.