Social omsorg

På gården skulle efter anpassning, personer kunna sysselsättas med meningsfull sysselsättning. Då krävs att utbildad personal är med och handleder dem som kommer hit.