Gutefåren

Lantras och genbank

Vi bedriver en levande genbank vilket innebär att vi inte blandar in några andra raser i gutarna. Detta för att behålla alla unika gener som gutarna har. Ingen förädling av rasen görs utan deras ursprungliga egenskaper bevaras. Dessa är bla att de är klimatiskt härdiga, har goda föräldraegenskaper, motståndskraft mot sjukdomar och gott lynne. Det goda lynnet är kanske mest framavlat under den tid då människor och djur delade bostad. Då var det viktigt att husdjuren var snälla och trevliga och gick att bo tillsammans med.
Innan 1850 var de flesta djur i Sverige av lantras. Vid denna tid skedde dock en enorm industriell och agrar utveckling i Sverige och man bytte ut de lågproducerade lantraserna till mera högproducerande förädlade europeiska raser. Man behövde inte längre de inhemska raser som klarat att överleva både svält och dåligt stallklimat utan behovet var att producera så mycket som möjligt till en växande befolkning.
Man kanske kan fråga sig varför vi ska bevara en gammal ras som inte klarar att producera så mycket. Svaret är dock att det är jätteviktigt! De bidrar nämligen till den biologiska mångfalden. Om klimatet skulle förändras eller förutsättningarna för den höga produktionen skulle ändras kan dessa härdiga raser åter behövas. Från våra gamla lantraser kan vi då ta hjälp att återskapa nya raser. Någon har gjort jämförelsen med färg. Lantraserna är grundfärgen. Många vill kanske ha en lite roligare färg än så och blandar grundfärgerna. När man är färdig med sin nya färg slänger man dock inte de gamla grundfärgerna man blandat med utan sparar dessa till nästa gång man ska göra färg.
Lantraserna är också viktiga för kulturarv och naturvård. De berättar om de hårda villkor våra förfäder levde under. Djuren klarade att överleva och samtidigt producera under väldigt torftiga förhållanden. De är också väldigt bra som naturvårdare och har lätt för att hitta mat och klara sig på magra beten.

Uppfödning och försäljning

På Änglarps Lugn bedriver vi fåruppfödning av rasen gutefår. Det är en urgammal ras från Gotland som härstammar ända från vikingatiden. Gutefår är väldigt snälla och sällskapliga.
Hos oss föds alla lamm på våren så att de hela sommaren kan gå tillsammans med sina mammor och ha ett härligt fritt liv. För oss är det viktigaste av allt att djuren har ett bra och värdigt liv den tid de har hos oss.
Vi använder inte besprutningsmedel eller konstgödning på våra marker och det har vi inte gjort på många år. I maj 2014 blev vi ekologiskt certifierade

Försäljning av avelsdjur, kött och skinn

Vi är fria från fotröta, MV-fria och är med i Elitlamm. Vi säljer avelsdjur men också lammkött och skinn. Kontakta oss här för att göra förfrågan om våra djur och produkter.
Lammköttet blir smakrikt av alla goda örter som djuren kan äta av i Änglarp. Det blir också ett kött som är mer rikt på omega-3 fett eftersom djuren går ute och äter gräs stora delar av året. Lammen får växa på ett naturligt sätt utan kraftfoder. Det gör att köttet får “mogna” och bli extra smakrikt.
Vill Ni köpa lammkött från oss, har vi möjlighet att leverera kött från oktober och framåt. Lammen väger vanligen 18-24 kg efter hängning och det är den vikten Ni betalar för. Vid styckning försvinner det ben och rens, olika mycket beroende på hur man väljer att stycka kroppen. Vill man ha många detaljer med ben som tex kotletter försvinner mindre ben än om man vill ha mycket lammfärs. Väljer man mycket färs försvinner mer ben och så mycket som 40 % kan försvinna som ben och rens. Priset man betalar är ändå för halv eller helkropp.
Vill du köpa kött kan du välja att köpa ett helt eller ett halvt lamm, styckat efter önskemål eller våra rekommendationer. Lammen är slaktade på KRAV-godkänt slakteri.