En skola för livet

Barn/ungdomar

För skolor och fritidsverksamhet kan Grön arena innebära ett nytt sätt att undervisa och skapa spännande pedagogiska möjligheter.

Nu kan Änglarps Lugn erbjuda en hel gård till denna form av verksamhet. På gården finns ett bostadshus med fem rum, kök och ett stort uterum. Där kan vi vistas både inomhus och utomhus allteftersom vi och vädret bestämmer. Det finns ju som bekant inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Naturen är fantastisk även när den är blöt!

Det finns många som skulle må bra av att vistas på en gård, tex barn och ungdomar som inte fixar skolan. På en gård kan de lära sig mycket av det som i teorin är abstrakt på ett praktiskt sätt istället. Här kan vi räkna äggen som hönsen lagt, väga maten som kaninerna ska ha, det som i teorin kan vara svårförståeligt kan göras om så att man praktiskt förstår. På en gård kan man lära sig mycket av det man lär sig i skolan, matte, historia, rörelseträning, biologi och empatisk träning.

Många kända forskare har visat på att det är nyttigt att vistas i naturen. Barn vistas idag alltmer inomhus. Då barn vistas i naturen kan detta leda till att deras engagemang för miljöfrågor och en hållbar livsstil väcks.

Att umgås med djur har visat sig vara lugnande, ett ämne (oxytocin) frigörs och detta gör att välmåendet stimuleras. Det gör oss mer öppna och positiva och ger mer utrymme för återhämtning och läkning i kropp och själ. Oxytocinet gör också att vi lättare söker kontakt med andra personer, blir nyfiknare, minns bättre och lär oss lättare.

Djuren gör oss lugnare, tryggare och gladare. Att få sköta om ett djur ger skötaren en känsla av att vara behövd. Djur kan motivera barn att både lära sig att läsa, skriva och räkna men inte minst kan de lära barnen självkänsla och empati. Något som verkligen kan behövas idag med allt våld som levereras till oss från alla medier och för vissa barn direkt från deras egna verklighet.

Vi som kommer att jobba med deltagarna vill gärna uppmuntra dem som är här att delta i våra aktiviteter och att samvaron hos oss ska präglas av lugn och harmoni och en känsla av gemenskap med oss och de andra i gruppen.

Vi hoppas att varje deltagare ska få utveckla sina egna inneboende förmågor och möjligheter och känna glädje och lust. Att fokus ändrar sig från oförmåga till förmåga och till att se sina egna möjligheter, inte hinder. Vi hoppas och tror att vistelsen hos oss ska kännas meningsfull och stimulerande.

Social omsorg

En rolig och meningsfull sysselsättning eller arbetsträning i daglig verksamhet på lantgård, i kontakt med djur och natur, kan vara det som behövs för att må bättre, känna mening och livskvalité.