Bed and Box

Ta gärna med dig din häst på semestern och upplev den skånska landsbygden till häst. Här finns två boxar och gott om bete. Sommartid kan här komma fler ryttare eftersom hästarna då kan vara ute dygnet runt. Här kan finnas knott, framför allt runt midsommar, så ta med insektstäcke.

Kostnad:

Sommar, utevistelse: 75 kr/ dygn

Sommar, inne-och utevistelse: 100 kr/ dygn

Vinter, inne- och utevistelse: 125 kr/ dygn

Observera att ska du ta häst med till Sverige från Danmark krävs pass och transportgodkännande från veterinär.