Just another WordPress site

NUR Änglarp

NUR på Änglarps lugn

Vi på Änglarps Lugn erbjuder de som kommer hit att vistas i trädgården, den omgivande naturen och att vara tillsammans med djuren på gården.

Vår roll är att uppmuntra till att delta i de aktiviteter som finns hos oss.

Vi strävar efter att samvaron hos oss ska präglas av lugn och harmoni och en vilja att delta och känna gemenskap med de andra i gruppen.

Vi arbetar för att varje deltagare ska utveckla sina egna inneboende möjligheter och för att få honom/henne att känna glädje och lust igen. Att deltagarens fokus ändrar sig från oförmåga till förmåga och till att se sina egna möjligheter, inte hinder.