Naturunderstödd rehabilitering (NUR)

Modern forskning visar att djur och natur kan ha en positiv effekt på den som känner sig stressad. Naturunderstödd rehabilitering innebär att natur och djur tas till hjälp för att rehabilitera den som lider av någon sjukdom orsakad av stress.

På Änglarps Lugn finns det möjligheter till många aktiviteter men också till lugn och ro. Exempel på aktiviteter är att ta hand om djuren och sköta trädgården. Att ta hand om och umgås med hästarna och fåren kan bli en praktisk lektion i mindfulness.

Att umgås med djur och vistas i natur har många positiva effekter. Djuren gör att vi blir lugnare, tryggare och gladare. Att vara tillsammans med ett djur är att vara tillsammans med en ärlig vän som man kan lita på, det behövs ingen artig konversation, djuren vet ändå.

Naturen ställer inga krav och inga frågor, där kan man bara vara. Att vara ute påverkar oss positivt på många sätt, inte minst ökar det både muskelmassa och kondition.

Dagsljuset gör att vi drabbas mindre av depression och ångest, och utomhusvistelse gör att vi sover bättre. Tillsammans med djur minskas vår stress och puls, blodtryck och cortisolhalter i blod och saliv sjunker. Mer om bakgrund till NUR kan du läsa här..