Mer om Änglarp

Utanför trädgården går en av Skåneledens sträckor ”Kust till kust”, men det finns många andra ställen att vandra på. Längs vandringsleden finns intressanta levnadsöden att lyssna till som till exempel Augustas. Hon föddes i ett torp 1882 och stannade kvar där större delen av sitt liv. Hon förblev ogift och skötte sina åldrande föräldrar. Då stugan förföll alltmer kom hon att uppskatta de snörika vintrarna då snön tätade mot golvdraget. Det sägs att hönsen obehindrat kunde traska in och ut genom ”springorna” i väggarna på hennes torp. Först på 50-talet flyttade hon till ett ålderdomshem men där trivdes hon aldrig.

Snapphanar

Denna del av Skåne har många historier att berätta och området var under snapphanetiden svårt härjat då befolkningen fick göra svåra umbäranden och var mycket hårt drabbad på båda sidor riksgränsen (som ju på den tiden var mellan Skåne och Småland).

Geologi

Vid Änglarp passerar ett geologiskt intressant område med en hög åsrygg omgiven av kullar, platåer och flacka grusfält. När inlandsisen bredde ut sig samlade den upp berg- och jordmaterial. När den sedan smälte samlades vattnet i älvar som virvlade fram tunnlar i isen. Älvarna transporterade mängder av material, från stenblock till finaste mo. Det avsattes vid mynningarna och bildade områden som detta.