Taktil massage på Änglarps lugn

Taktil massage på Änglarps lugn

Taktil massage enligt Taktipro®

Taktipro är en massagemetod som är avslappnande och lugnande. Massagen är en mjuk beröringsmassage som påverkar de inre organen till avslappning och förbättrad funktion. Med taktil massage kan man bli avslappnad, få en härlig känsla av lugn och ro, lindrad smärta och minskad stress.

Taktipro passar inom många områden:

• Friskvård. Med taktil massage kan man få en härlig känsla av lugn och ro.
• Stress. Många personer med utmattningssymptom, smärta och stress kan känna lindring med taktil massage.
• Kroppslig sjukdom. Taktil massage kan dämpa oro, ångest och smärta. Då kroppen ofta är skadad på något sätt kan taktil massage hjälpa till att öka kroppsuppfattningen.

Tillvägagångssätt

Under hela massagen ligger den som blir masserad under ett täcke, med undantag för den kroppsdel som masseras. Detta gör att den masserade känner skydd, trygghet, värme och får en bättre kroppsuppfattning.

Taktil massage ges i ett bestämt mönster och följer ett visst system. Något som är grundläggande för metoden är etik och bemötande. Den som ger massagen är lyhörd, reflekterande och varsam i både tanke och handling.

I massagen är det händerna som är arbetsredskapet. Hudkontakten är kontinuerlig och med lugn rytm följer rörelserna varandra. Hela kroppen utom intimzonerna masseras noga och omsorgsfullt.

 Metoden Taktipro®

Taktipro är en skonsam och mild massage som aldrig framkallar smärta eftersom kroppen då hamnar i stress. Metoden aktiverar kroppens smärtlindrande, läkande och återhämtande system. Några av de positiva effekter som man ofta kan se är; avslappning, bättre sömn, förbättrad mag-tarmfunktion, sänkt blodtryck, stärkt positiv kroppsuppfattning, ökad självkänsla, mindre stress, lindring av smärta, mindre oro, tänd livsgnista och ökat välbefinnande.